Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 

MADDE 1 - KULLANIM KOŞULLARI

www.livaneldavetiye.com sitesi üzerinde sunulan hizmetler YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM tarafından sağlanmaktadır ve SİTE' nin yasal sahibi YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM olup, www.livaneldavetiye.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM  ‘ ya aittir.

İşbu kullanım koşullarını YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak www.livaneldavetiye.com ‘da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM İş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘, bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 2 - SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "üye" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limitet Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi sitedeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı üyeye verilmez.

KULLANICI: YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: Sitede ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

 MADDE 3 - HİZMETLERİN KAPSAMI

YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘nin, site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM  'nin, site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM  'ye ait www.livaneldavetiye.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM adına ayıpsız olarak teslimidir.

 YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

Site üzerinden, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların ve üyelerin kendi sorumluluğundadır. YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘nin Sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Kullanıcı ve üye, sitedeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda sitenin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının ve üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM sorumlu değildir.

YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM çalışanlarının ve yöneticilerinin, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM  yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu sitenin sahibi YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ dir. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin ya da YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM  ' nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve üye, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM hizmetlerini, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM bilgilerini ve YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin yazılı izni ile mümkündür.

YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , site üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM aynı zamanda; kullanıcı ve üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılara ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu site kullanım koşulları dâhilinde YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ; YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM hizmetleri, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM bilgileri, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM telif haklarına tâbi çalışmaları, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ticari markaları, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MADDE 5 - SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , siteye erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MADDE 7 - MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI” nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

MADDE 8 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Konya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM ‘ nin, KULLANICI ve üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

 "İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. YAKUP ERDOĞAN|LİVANEL.COM , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

HIZLI KARGO Türkiye’nin her yerine hızlı ve ücretsiz kargo Çalışılan Kargo: Yurtiçi Kargo
KAMPANYALI ÜRÜNLER Birbirinden farklı marka ve ürünler için indirimli fiyatlar
GÜVENLİ ÖDEME Sİtemiz 128Mbit SSL sertifikası ile korunmaktadır
KOLAY İADE Aldığınız ürünü iade etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
WHATSAPP SİPARİŞ 7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır